ขอเชิญ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SE หรือนิติบุคคล เข้าร่วมโครงการ เพื่อขอทุนสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2564

ขอเชิญ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SE หรือนิติบุคคล เข้าร่วมโครงการ เพื่อขอทุนสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2564

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SE หรือนิติบุคคล เข้าร่วมโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก"

รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 7 มีนาคม 2564

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Social Innovation Driving Unit

โทร: 085-813-4493

1 Feb 2021

7 AM - 7 AM

REGISTER
NIA MOOCs Tech Support