เปิดเวที DEMO DAY โชว์ผลงาน DEEP TECH STARTUP แสดงศักยภาพในพื้นที่ EEC

เปิดเวที DEMO DAY โชว์ผลงาน DEEP TECH STARTUP แสดงศักยภาพในพื้นที่ EEC

ถึงเวลาแล้วกับเวที Demo Day  โชว์ผลงาน Deep Tech Startup แสดงศักยภาพในพื้นที่ EEC
สนใจร่วมฟัง Pitching และสร้างเครือข่ายพันธมิตรให้เติบโตพร้อมกัน!!

มาพบกับศักยภาพของเหล่า ARI-TECH STARTUP ทั้ง 10 ทีม ในโครงการ NIA Deep Tech Incubation Program @EEC จาก 3 กลุ่มเทคโนโลยี 1) Artificial Intelligent (AI) 2) Robotics และ 3) Immersive, IoT ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มเข้น โดยตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมพัฒนาทักษะและศักยภาพ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดสู่การขยายธุรกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และที่สำคัญได้รับโอกาสร่วมดำเนินงาน Co-creation นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบโจทย์กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น เกษตร อาหาร การขนส่ง ในพื้นที่

ทีมไหนจะเป็นทีมที่สามารถแสดงศักยภาพที่โดดเด่นในโครงการ NIA DEEP TECH Incubation @ EEC มาร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ไปด้วยกัน‼

10 Sep 2021

8 PM - 12 AM

REGISTER
NIA MOOCs Tech Support