การเสวนานวัตกรรมประเทศไทย INNOVATION THAILAND FORUM 2021 "พลิกวิกฤติด้วยนวัตกรรมไทย"

การเสวนานวัตกรรมประเทศไทย INNOVATION THAILAND FORUM 2021 "พลิกวิกฤติด้วยนวัตกรรมไทย"

NIA จัดเสวนาเพื่อนำเสนอนโยบายนวัตกรรมไทยในหัวข้อ “พลิกวิกฤติด้วยนวัตกรรมไทย (Innovation Thailand in Times of Crisis)” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายรับทราบ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองและพูดคุยถึงบทบาทที่สำคัญของนวัตกรรมในบริบทที่กำลังเปลี่ยนแปลง และเพื่อสร้างความตระหนักและและความร่วมมือในการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศ และขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศไทยสู่สากลต่อไป

Highlight การประชุมนวัตกรรมประเทศไทย

  1. การกล่าวรายงานความเป็นมาการจัดงาน โดย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  2. การกล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  3. รับชมวิดิทัศน์ “พลิกวิกฤติด้วยนวัตกรรมไทย (Innovation Thailand in Time of Crisis)”
  4.  การบรรยายพิเศษ “ความเหลื่อมล้ำกับโอกาสใหม่ที่มาพร้อมกับวิกฤติโรคระบาด” โดย คุณสินี จักรธรานนท์ ประธานมูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย)
  5. การบรรยายพิเศษ “โควิด-19: จุดเปลี่ยนสุขภาวะและการแพทย์ของมนุษยชาติ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. ปกรัฐ หังสสูต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  6. การบรรยายพิเศษ “วิถีท่องเที่ยวโลกกับสตาร์ทอัพพันธุ์ใหม่” โดย คุณภัทรพร โพธิ์สุวรรณ์ นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association (TTSA)
  7. การบรรยายพิเศษ “นวัตกรรมบริการภาครัฐ: คำตอบของรัฐบาลแห่งอนาคต” โดย คุณอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  8. การบรรยายพิเศษ “วิกฤติมลพิษ... ไม่ได้หายไป รีบแก้ก่อนที่จะสายเกิน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
  9. การบรรยายพิเศษ “แพลตฟอร์มเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต” โดย คุณวรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษได้ทาง
YouTube: NIA Channel
Facebook: NIA: National Innovation Agency

5 Feb 2021

4 PM - 7 PM

YouTube: NIA Channel, Facebook: NIA: National Innovation Agency

REGISTER
NIA MOOCs Tech Support