บันทึกภาพการอบรม PDPA For Enterprise หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร ในการเตียมความพร้อมเรื่อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Oct 19, 2020

หลักสูตรที่จะช่วยท่านผู้บริหารและ CEO ให้เข้าใจผลกระทบ และความสำคัญของการบังคับใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม Roadmap ให้กับองค์กรของคุณ


รับชมย้อนหลัง

NIA MOOCs Tech Support