งานเสวนาออนไลน์ Urban Innovation In Time Of Crisis #2 ตอน Community Digitalization (Smart City)

May 09, 2020

การพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด​ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาเมืองในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ พลังงาน การบริหารภาครัฐ การดำรงชีวิต การเดินทาง การขนส่ง และพลเมือง ซึ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากคือทำอย่างไรให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงและได้ประโยชน์จากการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

NIA Academy ร่วมกับ Urban Studies Labขอเสนอ USL Lecture Series Urban Innovation in the Time of Crisis ในหัวข้อ "Community Digitalization (Smart City)"

ร่วมฟังเสวนากับ

ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู
นักวิชาการอาวุโส TDRI

คุณอมฤต เจริญพันธ์
Co-founder และ Co-CEO HUBBA Thailand

ดร.ภาสกร ประถมบุตร
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

มาดูกันว่าการพัฒนา “เมืองอัจฉริยะ” ผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยี
เครือข่ายทางสังคม และความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ นั้นเป็นอย่างไร

ติดตามข้อมูลข่าวสาร และคอร์สที่น่าสนใจทางด้านนวัตกรรมโดย NIA Academy ได้ที่
Website: https://academy.nia.or.th
Facebook: https://www.facebook.com/NIAAcademyTH

#NIAAcademy #InnovatorTRIBE #NIA


รับชมย้อนหลัง

NIA MOOCs Tech Support