ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ นำทีมผู้ผ่านการอบรมจาก NIA Academy เปิดประเด็นคุณลักษณะทั้ง 5 ประการ สู่การเป็นนวัตกรที่ดี Innovator TRIBE

Apr 01, 2021

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการนวัตกรรมได้พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรม พร้อมพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ ผ่านการจัดอบรม และการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ให้ตอบโจทย์และครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกระจายความรู้และความเข้าใจในการทําธุรกิจนวัตกรรม และสามารถสร้างรูปแบบการทําธุรกิจใหม่ผ่านเครือข่ายและกลไกการสนับสนุนต่างๆ ของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรามุ่งหวังสร้างคนให้มีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยเชื่อมั่นในพลังนวัตกรที่มีอยู่ในคนทุกคน ด้วยแนวคิดนี้เอง จึงเป็นที่มาของงานในครั้งนี้ ที่นำเสนอในคอนเซ็ป NIA Academy INNOVATOR TRIBE : เครือข่ายนวัตกร คิดเคลื่อนนวัตกรรม โดยในงานจะบอกเล่าคุณสมบัติพื้นฐานของนวัตกรที่ทุกคนต้องมี เพียงแต่จะผลักดันด้านไหนเป็นพิเศษ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตนเอง ในการนำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งคำว่า TRIBE นั้น อธิบายความเป็นนวัตกรได้ดังนี้

  • T-Thinkering คิดต่างและแสวงหาแนวทางใหม่ในการเปลี่ยนแปลง
  • R-Resilience ยืดหยุ่น ปรับตัว หาทางออกและโอกาสใหม่ๆ ได้ก่อนใคร
  • I-Insight เข้าถึงความต้องการกลุ่มเป้าหมาย สร้างงานด้วยความเข้าใจและใส่ใจเสมอ
  • B-Bridging สร้างสะพานเชื่อมโยงงานและผู้คน เพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน
  • E-Entrepreneurship มีความเป็นผู้ประกอบการ ลงมือทำเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้ธุรกิจ

                    มาปลุกความเป็นนวัตกรในตัวคุณ ด้วย INNOVATOR TRIBE

ติดตามข้อมูลข่าวสาร และคอร์สที่น่าสนใจทางด้านนวัตกรรมโดย NIA Academy ได้ที่
Website: https://academy.nia.or.th
Facebook: https://www.facebook.com/NIAAcademyTH

#NIAAcademy #InnovatorTRIBE #NIA


รับชมย้อนหลัง

NIA MOOCs Tech Support