งานเสวนาออนไลน์ Urban Innovation In Time Of Crisis #4 ตอน Inclusive Place-making

May 23, 2020

USL Lecture Series ตอนสุดท้ายในหัวข้อ Inclusive Place-making

พบกับผู้ร่วมสนทนาโต๊ะกลม:

- คุณศุภวุฒิ บุญมหาธนากร
สถาปนิก จาก คนใจบ้าน

- คุณวิไลวรรณ ประทุมวงศ์
Desingner/ Media Producer จาก Urban Upgrade

- ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง
รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

และ moderator โดย
- ผศ.กฤษณะพล วัฒนวันยู
จาก SoA+D, KMUTT, ที่ปรึกษา URBAN STUDIES LAB

มาร่วมผลักดันนวัตกรรมเมืองไปด้วยกันกับ NIA ACADEMY

ติดตามข้อมูลข่าวสาร และคอร์สที่น่าสนใจทางด้านนวัตกรรมโดย NIA Academy ได้ที่ Website: https://academy.nia.or.th

Facebook: https://www.facebook.com/NIAAcademyTH

#NIAAcademy #InnovatorTRIBE #NIA


รับชมย้อนหลัง

NIA MOOCs Tech Support