งานเสวนาออนไลน์ Urban Innovation In Time Of Crisis #3 ตอน Socio Cultural Heritage

May 16, 2020

NIA Academy ร่วมกับ Urban studies lab จัดงานสนทนาโต๊ะกลมว่าด้วยการทำงานด้านการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางสังคม-วัฒนธรรมไทย

เนื่องด้วยบริบทของสังคมปัจจุบันทำให้งานอนุรักษ์มรดกทางสังคม-วัฒนธรรมไทยมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิกฤติการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน รวมถึงการเกิดขึ้นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจงานอนุรักษ์ มีการพัฒนาวิธีการ เครื่องมือ และเทคโนโลยีใหม่ๆ อะไรบ้าง ที่ช่วยทำให้งานอนุรักษ์น่าสนุก ไม่น่าเบื่อ และช่วยสร้างการตระหนักรู้ต่อคุณค่าของมรดกทางสังคม-วัฒนธรรมไทย

ร่วมสนทนากับ

- คุณชลทิตย์ ไชยจันทร์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑารักษ์) กรมธนารักษ์

- คุณนันทวัฒน์ จรัสเรืองนิล
CEO & Co-Founder : Eyedropper Fill Bangkok

- ผศ.ดร.สุดจิต (เศวตจินดา) สนั่นไหว
Rangsit I. / ASA VERNADOC / ICOMOS

ดำเนินรายการโดย
- อาจารย์ กฤตษณะพล วัฒนวันยู
SoA+D, KMUTT, ที่ปรึกษา URBAN STUDIES LAB

มาร่วมผลักดันนวัตกรรมเมืองไปด้วยกันกับ NIA ACADEMY

ติดตามข้อมูลข่าวสาร และคอร์สที่น่าสนใจทางด้านนวัตกรรมโดย NIA Academy ได้ที่ Website: https://academy.nia.or.th

Facebook: https://www.facebook.com/NIAAcademyTH

#NIAAcademy #InnovatorTRIBE #NIA


รับชมย้อนหลัง

NIA MOOCs Tech Support