คลิปเปิดตัวหนังสือ "Crafting Innovation in Time of Crisis : เพราะนวัตกรรมคือเครื่องมือสำคัญในการรับมือภาวะวิกฤติ"

Mar 02, 2021

NIA เปิดตัวหนังสือ “Crafting Innovation in Time of Crisis”

การระบาดของโควิด-19 กระตุ้นให้หลายประเทศ หันมาใส่ใจเรื่องการรับมือสภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดกันมากขึ้น แล้วหากย้อนถามกลับกันว่า ประเทศไทยเองอาจกำลังต้องเผชิญวิกฤติอะไรที่พร้อมก่อตัวและสร้างผลกระทบระดับสูงขึ้นในอนาคต ? หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ!

และที่สำคัญ “นวัตกรรม” จะกลายเป็นเครื่องมือหลักในการรับมือวิกฤติและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดย “นวัตกรรมรูปแบบใหม่” จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ 7 รูปแบบนวัตกรรม ที่ประเทศไทยต้องเร่งให้ความสำคัญ ได้แก่

  • นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ (Business model innovation)
  • นวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based innovation)
  • นวัตกรรมสังคม (Social innovation)
  • นวัตกรรมภาครัฐ (Public-sector innovation)
  • นวัตกรรมขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven innovation)
  • นวัตกรรมกรอบความคิด (Paradigm innovation)
  • นวัตกรรมศาสตร์และศิลป์ (Aesthetic innovation)

สำหรับใครที่อยากอ่านข้อมูลแบบเต็มๆ สามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่ https://1th.me/eSl3R


รับชมย้อนหลัง

NIA MOOCs Tech Support