งานเสวนาออนไลน์ Urban Innovation In Time Of Crisis #1 ตอน Urban Resilience

May 02, 2020

NIA Academy ร่วมกับ Urban Studies Lab (USL) จัดกิจกรรม Urban Innovation In Time Of Crisis มาร่วมพูดคุยและเป็นส่วนหนึ่งในการหาคำตอบ "การสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเมือง (Urban Innovation)" ผ่านมุมมองความคิด และประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อเมืองได้รับผลกระทบวิกฤตจะสามารถรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างไร และจะกลับไปสู่สภาพก่อนเกิดเหตุการณ์ หรือจะปรับตัวอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมได้อย่างไร ผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยี เครือข่ายทางสังคม และความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างไรบ้าง

ร่วมเสวนาโดยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและทำงานในด้านเมืองพบกับ

- ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท
หัวหน้ากลุ่มสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กระทรวงสาธารณสุข

-คุณวิภาวี คุณาวิชยานนท์
ผู้ร่วมก่อตั้ง Design For Disasters

- คุณเสกสรร รวยภิรมณ์
ผู้ก่อตั้งมูลนิธีสติ (SATI Foundation)

- ผศ.กฤษณะพล วัฒนวันยู
ผู้ดำเนินรายการ SoA+D, KMUTT, ที่ปรึกษา URBAN STUDIES LAB

มาร่วมผลักดันนวัตกรรมเมืองไปด้วยกันกับ NIA ACADEMY

ติดตามข้อมูลข่าวสาร และคอร์สที่น่าสนใจทางด้านนวัตกรรมโดย NIA Academy ได้ที่ Website: https://academy.nia.or.th

Facebook: https://www.facebook.com/NIAAcademyTH

#NIAAcademy #InnovatorTRIBE #NIA


รับชมย้อนหลัง

NIA MOOCs Tech Support